Betegnelsen overensstemmelse har indtaget en central plads i forretningsverdenen. I lyset af stigningen i regler og juridiske forpligtelser, der påvirker virksomheder, opstår der et tilbagevendende spørgsmål: Er compliance obligatorisk i virksomheder?

Det enkle svar ville være NEJ. Det er dog vigtigt at overveje, at landskabet er ved at ændre sig i en retning, hvor
overholdelse
vil være afgørende.

Selvom den spanske straffelov ikke udtrykkeligt nævner den obligatoriske karakter af
overholdelse
Artiklen henviser til sin essens i artikel 31a, som omhandler juridiske personers ansvar for visse lovovertrædelser. Det tyder på, at selvom det ikke er obligatorisk,

at implementeringen af et compliance-program


program kan fritage virksomheden fra strafferetligt ansvar
.

Der er flere bestemmelser, der indirekte henviser til compliance, f.eks.

lov om beskyttelse af whistleblowere

eller EU-direktiv 2019/1937. Disse love understreger vigtigheden af at have mekanismer på plads, som f.eks.

whistleblowing-kanal

som fremmer et etisk og gennemsigtigt arbejdsmiljø.

Den

compliance-ansvarlige

spiller en nøglerolle i dette scenarie, idet han tager sig af styringen af compliance-programmet, sikrer, at alle regler overholdes, og undgår potentielle sanktioner.

Men hvornår er compliance egentlig obligatorisk?
Compliance
? Der er visse love og vedtægter, der kræver, at organisationer har et system til overvågning af compliance, f.eks.

Lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge

.

Selvom debatten om, hvorvidt overensstemmelse bør være obligatorisk fortsætter, er der ingen tvivl om dens værdi og fordel for erhvervslivet. Ud over at sikre overholdelse af lovgivningen bidrager det også til at forbedre virksomhedens image over for partnere, investorer og kunder. Derudover er det ofte en forudsætning for at etablere forretningsforbindelser med store virksomheder eller internationale virksomheder.

Konklusion

Ud over at være obligatorisk er implementeringen af et compliance-program et
compliance-program
kan varmt anbefales. Det giver retssikkerhed og beskytter virksomheder mod potentielle sanktioner.

Sanktioner

. I en foranderlig forretningsverden er det en nødvendighed at være forberedt og opdateret med hensyn til regler, og compliance er det perfekte værktøj til dette.

Relaterede emner

Tillidsfuld fri
Software til whistleblowing

Pålidelig overholdelse af EU’s whistleblowing-direktiv og amerikansk whistleblowing-lovgivning.

Øjeblikkelig. Forsikring. Ukompliceret.

Du kan også registrere dig hos Trusty direkte via WordPress:

whistleblower software

Get started

whistleblower software

Kom i gang

ANMODE OM DOKUMENT