Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), protože v nich je uvedeno, jak společnost Trusty AG (dále jen „Trusty“, „my“ nebo „nás“) používá vaše osobní údaje, nebo osobní údaje v souvislosti s naším řešením pro whistleblowing a jakýmikoli dalšími řešeními, která můžeme poskytovat (dále jen „služby“). Tyto zásady můžeme čas od času změnit, proto se prosím čas od času podívejte na naše webové stránky, zda nejsou aktualizovány. Pokud provedeme podstatné změny ve způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, potvrdíme to v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo jinak na našich webových stránkách nebo vám zašleme e-mail na vaši e-mailovou adresu, kterou máme k dispozici. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Bösch 82, 6331 Hünenberg, Švýcarsko

+41 76 8053278 hello@trusty.report

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše klienty, kteří jsou fyzickými osobami, a na všechny fyzické osoby spojené s našimi klient, jako jsou jejich zaměstnanci, zástupci, ředitelé nebo podobný personál, kteří pro nás vystupují jako kontaktní místa, a vztahuje se také na návštěvníky našich webových stránek, také na všechny ostatní subjekty údajů, jejichž osobní údaje můžeme jako správce zpracovávat, s výjimkou našich zaměstnanců („fyzické osoby“, „vy“ nebo „vaše“).

Ačkoli se tyto Zásady ochrany osobních údajů NEVZTAHUJÍ na oznamovatele a jakékoli osobní údaje nebo informace související s hlášeními oznamovatelů. Ani na žádné jiné osobní údaje nebo informace, které jsou součástí řešení oznamovačství. Nebo jakýchkoli jiných námi poskytovaných platforem řešení, kde vystupujeme jako zpracovatel, případně jako poskytovatel služeb.

1. PŘEHLED

Pro účely obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalších platných zákonů Spojeného království, jako je GDPR Spojeného království, se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují na situace, kdy je společnost Trusty správcem vašich údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na případy, kdy společnost Trusty vystupuje jako podnik, a jsou v souladu se zákonem CCPA a dalšími zákony USA o ochraně osobních údajů.

Je to relevantní podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů a souvisejících amerických předpisů o ochraně soukromí.

 

2. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

2.1Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci uzavření smlouvy o poskytování služeb a plnění této smlouvy s vámi.

2.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme na základě našeho odůvodněného zájmu pro komunikaci v souvislosti s poskytováním Služeb, pro účely průzkumu trhu, přímého marketingu a pro uplatnění/obranu proti nárokům.

2.3 O souhlas vás můžeme požádat i v dalších případech, kdy zpracováváme vaše údaje, například pokud máme v úmyslu použít ne nezbytně nutné soubory cookies. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat, kontaktováním nás na adrese hello@trusty.report. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 2.4  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také v případě, že je to nutné pro splnění zákonného, nebo regulační povinnosti, která se na nás může vztahovat.

 

3. SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE A ZDROJE

 3.1 Vaše údaje mohou být shromažďovány přímo od vás nebo z vašeho zařízení, pokud navštívíte naše webové stránky nebo se s námi spojíte přímo, nebo prostřednictvím jiných osob, například vašich kolegů v práci nebo našich dalších obchodních partnerů a smluvních partnerů. Dále mohou být získány prostřednictvím otevřených internetových zdrojů.

3.2 Shromážděné údaje mohou obsahovat identifikátory, jako je jméno a kontaktní údaje, například e-mail nebo telefon, profesní nebo pracovní informace, například titul a zaměstnavatele, místo, webovou stránku. Také obchodní údaje, pokud jste si u nás zakoupili produkty nebo služby. Další údaje mohou být shromažďovány přímo od vás, pokud nám je poskytnete.

3.3 Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat identifikátory a informace o aktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti pomocí souborů cookies. Například údaje o tom, jak přistupujete na naše webové stránky a jak je používáte, jako je adresa internetového protokolu (IP), přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče. Operační systém a platforma a další technologie zařízení, která používáte k přístupu na naše webové stránky, stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, a odkazy, které jste na nich následovali.

3.4 Můžeme také shromažďovat závěry vyvozené z informací, které shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek nebo při interakci s našimi nástroji, widgety nebo zásuvnými moduly. Odpovídajícím způsobem Informace o preferencích a chování uživatele, které shromažďujeme na našich webových stránkách, za účelem vytvoření profilu uživatele odrážejícího jeho preference, vlastnosti, predispozice, chování a schopnosti.

 

4. POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

plnění smlouvy s vámi; správu obchodních vztahů s vámi, abychom mohli poskytovat Služby, včetně poskytování zákaznického servisu; zlepšování našich Služeb; zasílání důležitých informací týkajících se Služeb nebo jiných technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních upozornění a zpráv podpory a administrativy; zasílání obchodních sdělení; provádění ověřovacích a bezpečnostních kontrol a vznášení/obraně proti nárokům.

Nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu GDPR ani žádné citlivé informace pro účely ZOOÚ.

 

5. PŘÍMÝ MARKETING

Pokud to povolují platné zákony, můžeme vaše firemní kontaktní údaje použít pro účely přímého marketingu. V každém sdělení vám poskytneme možnost vznést námitku. Můžete tak učinit také tak, že nás oslovíte na adrese hello@trusty.report

 

6. PŘÍJEMCI VAŠICH INFORMACÍ

V závislosti na potřebě plnění smlouvy s vámi na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a na našich oprávněných zájmech, vaše osobní údaje můžeme sdílet, jak je uvedeno níže:

Poskytovatelé třetích stran pomáhají s různými obchodními funkcemi, včetně IT, automatizace, vývoje webových stránek a správy marketingu.  V případě potřeby zajišťují také hosting dat, programování a technickou podporu.

Naši analytičtí partneři třetích stran k analýze návštěvnosti webových stránek. porozumět potřebám a trendům uživatelů nebo klientů nebo našich poskytovatelů marketingových služeb třetích stran, aby nám pomohli s vámi komunikovat;

Odborní poradci včetně právníků, bankéřů a auditorů, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby;

Třetí strany, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo pokud se domníváme, že je to nezbytné pro: (a) splnění požadavku vlády nebo regulačního orgánu. (b) splnění požadavku zákona nebo právního procesu. (c) ochranu nebo obranu našeho zákonného práva nebo majetku, naší webové stránky, uživatelů nebo klientů.

GDPR

Osobní údaje, jako je vaše IP adresa a online aktivita, můžeme sdílet s poskytovateli souborů cookies třetích stran za účelem reklamy.

To umožňuje na základě shromážděných informací provádět reklamu založenou na chování napříč kontextem.  Podle CCPA to může být považováno za prodej vašich informací, ale podle GDPR k tomu potřebujeme váš souhlas. Naše postupy při zpracování údajů o souborech cookies jsou v souladu s nařízením GDPR a vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Úplné informace o souborech cookies, které používáme, a o firmách, které mohou získávat informace o vaší internetové nebo jiné elektronické síťové aktivitě, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Osobní údaje nezletilých osob mladších šestnácti let vědomě neprodáváme. Neprodáváme vaše finanční údaje, když nám provádíte platby.

 

7. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud se údaje dostanou mimo EHP nebo Spojené království, posuzujeme a zajišťujeme, aby třetí strany vaše údaje zabezpečily a respektovaly práva na ochranu osobních údajů. Při těchto přenosech jsou přijata odpovídající opatření na ochranu údajů. Tato ochranná opatření mají zajistit podobný stupeň ochrany vašich údajů, ať už jsou přenášeny kamkoli, a mohou zahrnovat:

– předávání vašich osobních údajů pouze do zemí, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany. V případě osobních údajů Evropská komise, ICO nebo vláda Spojeného království. Nebo

– uzavření zvláštních smluvních podmínek, které schválila Evropská komise. ICO nebovláda Spojeného království a které poskytují osobním údajům stejnou ochranu jako v rámci EHP.

 

8. UCHOVÁVÁNÍ DAT

8.1 Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po dobu, kterou potřebujeme pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo po dobu, kterou vyžadují platné právní předpisy. Po ukončení našeho vztahu můžeme vaše údaje zpracovávat po přiměřenou dobu, jak to vyžadují právní předpisy. To může zahrnovat řešení případných nároků nebo jiné zákonné účely.

8.2 Při výpočtu vhodné doby uchovávání vašich údajů zohledňujeme povahu a citlivost údajů. Účely, pro které údaje zpracováváme, a případné platné zákonné lhůty pro uchovávání nebo promlčení. Jakmile zpracování údajů již není nutné, můžeme vaše osobní údaje bezpečně vymazat nebo anonymizovat.

8.3 Pro více informací o našich lhůtách uchovávání nás prosím kontaktujte na adrese hello@trusty.report.  

 

9. VAŠE PRÁVA

9.1 Podle GDPR a britského nařízení o ochraně osobních údajů máte v souvislosti s naším nakládáním s vašimi osobními údaji určitá práva, která jsou popsána níže:

9.1.2 Můžete si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě i přístup k osobním údajům a některým dalším informacím o zpracování.

9.1.3 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, dejte nám to prosím co nejdříve vědět. Jakmile to bude možné, veškeré údaje opravíme nebo aktualizujeme.

9.1.4 Máte právo na výmaz svých údajů. Za určitých okolností nemusíme být schopni vaší žádosti vyhovět, pokud jsou vaše osobní údaje důležité pro ustanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků , nebo pokud je musíme uchovávat za účelem dodržování právních předpisů.

9.1.5 Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování, pokud jsou údaje zpracovávány neoprávněně.

9.1.6 Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

9.2. Podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů:

9.2.1. Právo na informace: Můžete nás požádat, abychom vám sdělili: (1) kategorie a/nebo konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili. (2) Kategorie zdrojů těchto osobních údajů. (3) Účely, pro které tyto informace používáme. (4) Kategorie třetích stran, kterým tyto informace sdělujeme, a (5) Kategorie informací, které prodáváme nebo sdělujeme třetím stranám. Žádost o informace můžete podat až dvakrát ročně, a to bezplatně. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží k uspokojení tohoto práva.

9.2.2. Právo na výmaz: Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, které jsme od vás získali. Také našim poskytovatelům služeb řekneme, aby učinili totéž, až na určité výjimky (například pokud jsme ze zákona povinni informace uchovávat).

9.2.3. Právo odmítnout prodej nebo sdílení: Můžete nás požádat, abychom přestali prodávat nebo sdílet vaše osobní údaje („opt-out“). Poté, co obdržíme vaši žádost o odhlášení, nemůžeme vaše osobní údaje prodávat ani sdílet, pokud nám to později znovu nepovolíte. Pro správu svých preferencí použijte náš formulář Neprodávat nebo nesdílet mé osobní údaje. 9.2.4  Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které o vás máme.

9.2.6 Právo na omezení používání a zveřejňování citlivých osobních údajů. Právo na omezení používání a zveřejňování citlivých osobních údajů. Pokud o vás zpracováváme citlivé osobní údaje, můžete nám nařídit, abychom vaše citlivé osobní údaje používali pouze pro omezené účely. Většinou například k tomu, abychom vám poskytli služby, které jste si vyžádali.

9.2.7 Právo na zákaz odvetných opatření: nebudeme vás diskriminovat, protože jste uplatnili některé z výše uvedených práv spotřebitele.

9.2.8 Nenabízíme finanční pobídky za sběr nebo uchovávání. Také prodej osobních údajů a nemá programy finančních pobídek, které byste mohli zvolit.

9.3 Pokud chcete tato práva uplatnit, napište nám prostřednictvím kontaktních údajů. které jsou uvedeny na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo nám napište na emailovou adresu hello@trusty.report.  

 

12. KONTAKT A STÍŽNOSTI

Pokud máte jakékoli stížnosti ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese hello@trusty.report. Pokud se nám nepodaří vaši stížnost vyřešit a budete chtít pokračovat v řešení, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad. Seznam dozorových orgánů EU najdete zde. Naši jmenovaní zástupci:

– pro EU: Odvetniška družba Podjed, Kahne in partneri o.p. – d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, Slovinsko, tel.: +386 1 43 00 310, e-mail: info@podjed.si; vedoucí kontaktní osoba: Luka Podjed Naši zástupci jsou námi pověřeni, aby se na ně kromě nás nebo místo nás obraceli zejména dozorové úřady a subjekty údajů. Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním, a to za účelem zajištění souladu s příslušnými předpisy EU nebo Spojeného království o ochraně osobních údajů.

REQUEST DOCUMENT