We’re excited to share that we’ve recently achieved an important milestone – we now have over 1000 whistleblower hotline clients onboard!

This accomplishment reflects the agreement Trusty clients have in our mission. Compliance shouldn’t have to cost big! Let’s take a closer look at our client distribution and how Trusty is meeting their needs.

What Percentage of our Clients Use Our Trusty Free Whistleblower Hotline?

Within our client base, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) form the majority, accounting for 80% of our clients. Most Importantly for these businesses, our Trusty Free whistleblower software is more than enough to meet their needs! The remaining 20% are larger corporations. They opt for our Trusty+ solution, designed to cater to the unique demands of their operations. Our Trusty+ technology can be scaled to serve businesses of varying sizes and complexities.

How Many Whistleblower Reports Per Year Should Your Business Expect?

Our focus on providing a effective solution is evident in the usage patterns. On average, SMEs receive around one report per year. In contrast, larger corporations tend to receive a higher volume of reports, in addition approximately 17 on average. This variance aligns with their operational scope and size. Meanwhile, it’s also a key driver for their adoption of our premium solution.

free whistleblower software

We Offer an Affordable Whistleblower Hotline Solution to Every Organization, Regardless of Size or Number of Reports!

business need whistleblower hotline

Regardless of your business size, Trusty offers accordingly tailored and affordable solutions to suit your needs. Sign up for your own Trusty Free whistleblower hotline on our website, setup is easy and only requires a few clicks! As we celebrate the 1000th client milestone, we invite you to learn more about Trusty and why we started this project.


A FREE AND INSTANT WHISTLEBLOWER HOTLINE FOR YOUR ORGANISATION

Learn More About Trusty Free!


We’ve written many more articles on whistleblower laws in your country!

Read the latest in our blog:

 • New UK Act on ‚failure to prevent‘ fraud

  The ‚Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023‚, passed in the UK, contains a new corporate criminal offence of „failure to prevent fraud“ which will make large companies liable for fraud committed by their associates. Specifically, this new offense is contained in section 199 of the Act, which makes companies liable if they have failed…

 • Úloha vrcholových manažerů a ředitelů při interním procesu whistleblowingu ve společnosti

  Interní proces whistleblowingu ve společnosti je klíčovým mechanismem pro identifikaci a řešení pochybení, podvodů nebo etických porušení. Právní předpisy týkající se whistleblowingu stanoví jasné pokyny, jak by organizace měly s whistleblowingem nakládat, a v tomto rámci hrají klíčovou roli při vyšetřování těchto obvinění vrcholoví manažeři a ředitelé. Níže se zabýváme charakteristikami, kterými by se měl…

 • Navigace v oblasti dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče: Plán pro malé a střední podniky ve světle Obecných pokynů k programu compliance (GCPG) Úřadu generálního inspektora (OIG) z roku 2023

  Oblast zdravotní péče se neustále vyvíjí a udržet si soulad s předpisy je náročné zejména pro malé a střední podniky (MSP). Všeobecné doporučení OIG z listopadu 2023 nabízí cenné poznatky a pokyny pro poskytovatele zdravotní péče všech velikostí. Zvláštní pozornost si však zaslouží nuance pro malé a střední podniky, které často čelí jedinečným výzvám v…

 • Může společnost odmítnout vyřídit stížnost whistleblowera pro nedostatek důkazů a informací od whistleblowera?

  Interní whistleblowingové stížnosti se staly základním mechanismem pro řešení protiprávního jednání v podnikovém prostředí. Může však společnost odmítnout vyřídit interní stížnost, pokud se domnívá, že neexistují dostatečné důkazy nebo že oznamovatel neposkytl dostatečné informace? Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech a aspektech. Například legislativa platná v jednotlivých evropských zemích a vlastní interní pravidla…

 • Proces a řízení whistleblowingové stížnosti ve skupinách společností

  Zavedení interního kanálu pro stížnosti oznamovatelů hraje klíčovou roli při prosazování etiky podnikání a transparentnosti v organizacích. V podnikové skupině, kde různé společnosti spolupracují a sdílejí zdroje, je správné řízení interního whistleblowingu ještě důležitější. Organizační struktury mohou být složité a pod holdingovým subjektem může působit více subjektů. Taková situace může zvýšit pravděpodobnost nesprávných nebo podvodných…

 • Soukromé subjekty nejsou povinny zavést kanál pro oznamovatele: minimální požadavky

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…