The ‚Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, passed in the UK, contains a new corporate criminal offence of „failure to prevent fraud“ which will make large companies liable for fraud committed by their associates.

Specifically, this new offense is contained in section 199 of the Act, which makes companies liable if they have failed to prevent misconduct by one of their employees, or „associated person“, as the Act puts it. Thus, it is no longer sufficient for a company to claim complete ignorance of wrongdoing by one of its employees, and its only defense is to certify that it has a compliance procedure in place to detect and seek to prevent any misconduct.

In this way, the UK government strengthens the penalties for companies‘ failure to comply with the duty to commit fraud by meeting three requirements:

– Have more than 250 employees

– Turnover of more than GBP 36 million

– Obrat z celkových aktiv přesahující 18 milionů GBP.

Zákon upřesňuje, že tento trestný čin by se vztahoval na mateřskou společnost, pokud skupina vedená mateřskou společností splňuje dvě nebo více výše uvedených kritérií.

Mezi protiprávní jednání, která jsou v rámci tohoto nového trestného činu trestná, patří mimo jiné podvodné jednání spočívající v nezveřejnění informací nebo zneužití postavení, účast na podvodném podnikání, falešné účetnictví, podvodné obchodování, daňový podvod.

Společnost by zase mohla být pokutována, pokud nezabránila protiprávnímu jednání zaměstnance s úmyslem získat prospěch pro společnost nebo její zákazníky.

nejlepší software pro oznamovatele

„Přidružená osoba“ v rámci „nezabránění“ podvodu

Zákon definuje právní pojem „přidružená osoba“, který odkazuje na zaměstnance, jenž se dopustí trestného činu, a uvádí, že společnost je v souvislosti s tímto trestným činem odpovědná za to, že nezavedla správný postup pro odhalování a prevenci protiprávního jednání v rámci svého úřadu. Jednalo by se o nezabránění podvodu.

-zaměstnanec, zástupce nebo dceřiná společnost dotyčné společnosti.

-Zaměstnanec dceřiné společnosti.

-Odborník poskytující služby pro společnost nebo jejím jménem.

Faktorem, který skutečně činí společnost odpovědnou za trestný čin spáchaný s ní „spojenou osobou“, je, že konečným účelem protiprávního jednání je prospěch společnosti nebo jejích zákazníků, ačkoli se může uplatnit i v případě nepřímého prospěchu.

Také tento trestný čin může být spáchán v zahraničí, pokud „pokud se zaměstnanec dopustí podvodu podle zákona Spojeného království nebo se zaměří na oběti ve Spojeném království, může být zaměstnavatel stíhán, i když organizace (a zaměstnanec) sídlí v zahraničí,“ podle výše uvedeného zákona.

Dalším aspektem, který je třeba zvážit v rámci ochrany tohoto nového trestného činu, jsou případy, kdy je společnost obětí podvodu, což ji zbavuje odpovědnosti, pokud je podvod zamýšlen ve prospěch jiné společnosti nebo osoby než společnosti samotné.