Podnikový svět zažívá posun směrem k transparentnosti a odpovědnosti. Po zavedení povinný kanál pro oznamovatele. Kromě toho je pro podniky s více než 50 zaměstnanci a další veřejné a soukromé organizace vytvořen nástroj pro prevenci a odhalování nezákonných jednání.

Proč je kanál pro oznamovatele nezbytný?

Je zřejmé, že je nezbytné pochopit, co pohání

společnosti


přijmout tyto nástroje. Nejde jen o dodržování nařízení, ale také o to, aby odráželo skutečné potřeby.

politika společenské odpovědnosti firem

.

Zabývá se také zásadní otázkou:

Co je to whistleblower?

Především tito oznamovatelé hrají klíčovou roli při odhalování nesrovnalostí, a tedy při posilování integrity organizace.

Klíčové vlastnosti

Kanál pro oznamovatele není pouhou elektronickou schránkou. Navíc je to interní informační systém navržený tak, aby zajistil důvěrnost a bezpečnost stěžovatele i respondenta. Aby byl účinný, musí být:

 • Přístupné a jednoduché: Kromě toho je pro podporu odhalování nesrovnalostí zásadní usnadnění oznamování.
 • Jednání se zástupci zaměstnanců: Je nezbytné zajistit zastupitelnost a dohodu s pracovníky.
 • Pojištění: Důvěrnost je klíčová. Pokud se rozhodnete pro kanál pro externí stížnosti, společnost musí zajistit, aby dodržovala všechny bezpečnostní normy.

Povinné požadavky

Kromě těchto vlastností musí kanál nesporně:

 1. Umožnit anonymní hlášení a zajistit důvěrnost.
 2. Povolit

  písemnou stížnost  ústně

  .
 3. Vlastnit
  protokol
  použití a
  postup
  řešení stížností.
 4. Mít sankční režim v souladu s pracovněprávními předpisy.
 5. Školení pracovníků pověřených vyřizováním stížností.
 6. Zaregistrujte se a do 7 dnů zašlete potvrzení o přijetí.
 7. Zavedení postupu pro vymazání osobních údajů.
 8. Pravidelně přezkoumávejte jeho účinnost.

Odpovědnost za kanál pro oznamovatele

Je nezbytné, aby existoval údaj odpovědný za systém. Ať už se jedná o jednotlivce nebo o kolegiální orgán, musí být nezávislý a bez střetu zájmů. Pro společnosti s úředník pro dodržování předpisů.

Tuto funkci lze přiřadit tomuto obrázku.

Dodržování předpisů: kultura integrity

Zavedení kanálů pro whistleblowing celkově odráží potřebu kultury oznamování.

dodržování předpisů

v organizacích. Je však důležité si uvědomit, že tento nástroj je pouze jednou částí komplexního přístupu k integritě.

Ať už pro

obce

,

profesní sdružení


nebo dokonce pro

nebo dokonce odsoudit praní špinavých peněz, cíl je stejný.


cíl je stejný: podporovat integritu, transparentnost a odpovědnost.

Závěr

Souhrnně lze říci, že správná implementace

kanálu pro oznamovatele

nejen zajišťuje dodržování právních předpisů, ale také posiluje kulturu integrity a transparentnosti v organizacích.

Nejdůležitější je, že tabsence nebo nedostatky v těchto kanálech mohou mít za následek sankce za sankce.

Související témata

trusty dashboard. Canal de denuncias

Trusty Free
Bezplatný software pro oznamovatele

Spolehlivé dodržování směrnice EU o whistleblowerech a americké legislativy o whistleblowerech.

Okamžitě. Pojištění. Žádné komplikace.


GET Trusty zdarma!

Trusty si můžete zaregistrovat také přímo prostřednictvím aplikace WordPress:


wordpress whistleblower hotline