Na stránkách kanál pro stížnosti se etablovala jako důležitý nástroj pro boj proti nezákonnému jednání, zejména praní špinavých peněz, ve společnostech a organizacích. V této souvislosti se budeme zabývat fungováním těchto platforem a jejich vztahem k dodržování právních předpisů.

Kanál pro whistleblowery: Hlídací pes proti praní špinavých peněz.

Oznamovací kanály se ukázaly být zásadním nástrojem pro prevenci a včasné odhalení potenciálních trestných činů praní špinavých peněz. V důsledku
směrnice EU o whistleblowingu
posílila svou regulaci, konkrétně v oblasti

Zákon o ochraně oznamovatelů


ve Španělsku.

Účinné zavedení těchto kanálů umožňuje jednotlivcům anonymně oznamovat protiprávní jednání, čímž je zaručena jejich bezpečnost a důvěrnost jejich totožnosti.

Tyto faktory jsou zásadní pro
ti, kteří si uvědomují špatné praktiky ve společnosti.
praktiky ve společnosti, jsou vyzýváni, aby je nahlásili.

Předpisy a zúčastněné společnosti

Hlavní zákony, které upravují kanál pro oznamovatele a jeho vztah k praní špinavých peněz ve Španělsku, jsou tyto.
Zákon 2/2023
a zákon 10/2010. Zásadní je také zmínit

povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů, která souvisí s ochranou osobních údajů.


která souvisí s ochranou informací a údajů oznamovatelů.

Pokud jde o společnosti, nejen ty ve finančním sektoru jsou povinny mít kanál pro oznamovatele. Od přijetí právních předpisů to zahrnuje
společnosti s 50 a více zaměstnanci
,
nadace
mimo jiné i orgány veřejné správy.

Základní charakteristiky kanálu pro oznamovatele

Aby byl kanál pro podávání stížností účinný a v souladu s platnými předpisy, musí:

  1. Buďte snadno dostupní.
  2. Zajistěte důvěrnost a v případě potřeby anonymitu.
  3. Mějte osobu odpovědnou za kanál pro stížnosti, která bude dohlížet na jeho fungování.
  4. Sladění s předpisy o ochraně osobních údajů.
  5. Především umožněte průběžnou komunikaci se stěžovatelem.

Přizpůsobení novým předpisům

Vzhledem k nedávnému zákonu 2/2023 musí společnosti přezkoumat a upravit své kanály pro oznamovatele, aby zajistily soulad s novými předpisy. Nejenže se tak vyhnete možným

sankcím.

Protože se tím nejen vyhnete možným sankcím, ale také posílíte integritu a pověst společnosti.

Závěr

S rostoucím významem zachování transparentnosti a etiky v obchodním světě jsou nástroje, jako je kanál pro oznamovatele, nezbytné. Nejenže pomáhají předcházet finančním zločinům, jako je praní špinavých peněz, ale také posilují kulturu a pověst organizace.

Související témata

Canal de denuncias

Trusty Free
Bezplatný software pro oznamovatele

Spolehlivé dodržování směrnice EU o whistleblowerech a americké legislativy o whistleblowerech.

Okamžitě. Pojištění. Žádné komplikace.


GET Trusty zdarma!

Trusty si můžete zaregistrovat také přímo prostřednictvím aplikace WordPress:


wordpress whistleblower hotline