Koncepce compliance ve firmách je mimo jiné způsobena rostoucími výzvami v oblasti předpisů a povinností.. Ale co je ve skutečnosti
dodržování předpisů
nebo dodržování právních předpisů a jaký to má vliv na společnosti?

Definice pojmu Compliance

Především dodržování předpisů je soubor postupů a osvědčených praktik přijatých společnostmi k identifikaci a klasifikaci provozních a právních rizik, kterým čelí. Také zavést interní mechanismy pro prevenci, řízení, kontrolu a reakci na tato rizika. V podstatě jde o zajištění toho, aby společnost dodržovala všechny zákony a předpisy, které se vztahují na její podnikání.

Typy dodržování předpisů

Existuje několik specifických typů
dodržování předpisů
včetně:

 • Penal
 • Daň
 • Finanční
 • Laboral
 • Životní prostředí
 • Technologické
 • Pro prevenci praní špinavých peněz
 • Pro sport
 • a kybernetické bezpečnosti

Společnost se může rozhodnout zavést jeden nebo více z následujících typů dodržování předpisů

nebo se jednoduše rozhodnout pro celkový systém řízení shody.

Nejdůležitější je
systém řízení shody
který zahrnuje všechna rizika compliance, kterým může čelit.

Sankce a důsledky

Společnosti, které neplní své povinnosti v oblasti dodržování předpisů, se samozřejmě vystavují vážným sankcím a

sankcím

.

Například ve Španělsku byly společnosti potrestány částkou více než 2,45 miliardy eur do roku 2020 za to, že neměly zavedený odpovídající program. Sankce mohou sahat od finančních pokut až po ztrátu podnikání nebo dočasné vyloučení.

Příklady přestupků a trestů:

 • Nezákonné obchodování s orgány nebo jejich transplantace: Pokuta ve výši trojnásobku až pětinásobku získaného zisku.
 • Trestné činy související s jadernou energií a ionizujícím zářením: Pokuta od dvou do pěti let.
 • Kontraband: Pokuta ve výši dvojnásobku až čtyřnásobku hodnoty pašovaného zboží.

Budoucnost dodržování předpisů ve Španělsku

Reformy a zákony, jako je zákon č. 1/2015, modernizovaly úpravu odpovědnosti právnických osob ve Španělsku. Tyto zákony zavádějí systémy zproštění viny a zmírnění následků a podporují samoregulaci společností. V tomto kontextu je postava program
dodržování předpisů
se stává zásadní. Tento nástroj především podporuje kulturu obezřetnosti ve firmách, zabraňuje páchání trestné činnosti a chrání jejich pověst.

Dodržování předpisů a ochrana údajů

Jedna z nejcitlivějších oblastí v
dodržování předpisů

je ochrana dat. Nicméně s implementací obecného

o ochraně osobních údajů (GDPR) a LOPDGDD

ve Španělsku mají společnosti povinnost chránit osobní údaje svých uživatelů a respektovat jejich práva.

Výhody kanálu pro oznamovatele

Mít
kanál pro oznamovatele
je nejen povinností, ale i výhodou. Je zřejmé, že tyto kanály posilují firemní kulturu, podporují transparentnost a zabraňují možným právním sankcím. Kromě toho mohou být cenným nástrojem ve specifických oblastech, jako je prevence praní špinavých peněz.
Zejména prevence praní špinavých peněz
nebo ochrana nezletilých ve vzdělávacích a sportovních subjektech.

Závěr

Dodržování předpisů je v dnešním obchodním světě nezbytné. Zajišťuje, aby společnosti fungovaly v souladu s právním rámcem a chránily organizace i jejich zákazníky a zaměstnance.

Související témata

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Bezplatný software pro oznamovatele

Spolehlivé dodržování směrnice EU o whistleblowerech a americké legislativy o whistleblowerech.

Okamžitě. Pojištění. Žádné komplikace.


GET Trusty zdarma!

Trusty si můžete zaregistrovat také přímo prostřednictvím aplikace WordPress:


wordpress whistleblower hotline