Канали за подаване на сигнали за нередности: телефон срещу личен контакт

Вече писахме за това какви канали за подаване на сигнали за нередности трябва да има една компания. В тази поредица от блогове ще разгледаме по-отблизо тези два отделни вида канали за подаване на сигнали за нередности.

Канал за подаване на сигнали по телефона

Телефонните линии, независимо дали са вътрешни или външни, трябва да отчитат няколко фактора за повишаване на ефективността. Неадекватните центрове за обслужване на клиенти с необучени оператори, които не владеят няколко езика, могат да възпрепятстват докладването.

При използване на системи за гласови съобщения за докладване са необходими допълнителни предпазни мерки. Гласът на подателя на сигнала може неволно да разкрие самоличността му.

Каналът за подаване на сигнали по телефона трябва да включва следното:

  • Специален безплатен номер
  • Многоезична поддръжка, когато е приложимо
  • Наличност извън редовното работно време
  • Човешки оператори, способни да извличат важна информация, да изграждат доверие и връзка.
  • Защитени местоположения на оператора за по-голяма поверителност
  • Осигуряване на съгласие преди записване на разговори с лица, подаващи сигнали за нередности

Лично подаване на сигнали за нередности

При лични разговори е важно те да се провеждат на място, където е гарантирана конфиденциалност. Предимството на този начин на докладване обаче е, че директният разговор с подателя на сигнала позволява да се получи по-полезна информация и същевременно изгражда доверие и връзка. Законодателството на ЕС за подаване на сигнали за нередности се прилага дори когато разкриването се извършва лично.

Trusty предлага незабавни, сигурни и безпроблемни канали за подаване на сигнали за нередности за вашето МСП. Свържете се с нас, за да научите повече за това как можем да ви помогнем да преминете към нашата уеб базирана платформа.


Прочетете повече


Безплатно решение