Фигурата на информатора, известен още като whistleblower, е придобила голямо значение в света на съответствието. съответствиеособено в корпоративния контекст. Тази роля, макар и от съществено значение, е изправена и пред предизвикателства, най-вече по отношение на защитата, която се предоставя на лицето.

Кой е информатор?

Информатор е лице, което разкрива неправомерни действия или злоупотреби в своята организация, независимо дали става въпрос за дружество, публичен орган или друга институция. Това може да бъде направено както вътрешно, ако компанията разполага с подходящ канал за подаване на сигнали, така и вътрешно, ако компанията разполага с подходящ канал за подаване на сигнали. канал за подаване на сигнали за нередностиили външно чрез медиите или компетентните органи.

Важно е да се прави разлика между подател на сигнал за нередности и лице, което подава сигнал за нередности. Макар че подаването на сигнали за нередности обикновено изисква идентифициране на подателя на сигнала, системите за съответствие системи за съответствие позволяват, а понякога и насърчават подаването на анонимни сигнали.

доклад на Trusty за подаване на сигнали за нередности

Значение на лицата, подаващи сигнали за нередности

Тези предупредителни устройства са жизненоважни за компаниите компании тъй като те позволяват ранно откриване на незаконни или непродуктивни действия, като по този начин се избягват евентуални санкции и увреждане на репутацията на организацията. За обществото лицата, подаващи сигнали за нередности, играят ключова роля в разкриването на корупция, злоупотреби и други нарушения.

Решението за докладване обаче не е лесно. Подателите на сигнали за нередности често се сблъскват с репресии, вариращи от уволнение до заплахи. Това е мястото, където Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Испания, който има за цел да гарантира сигурността и поверителността на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Сайтът закон 2/2023с който се транспонира Европейската директива за сигнализиране на нередности, се установяват мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Сред тях е задължителното прилагане на канал за подаване на сигнали за нередности в организациите с повече от 50 служители, както и забрана за ответни действия срещу тях. Този закон е от съществено значение, за да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нарушения, разполагат с необходимата подкрепа, за да докладват за нарушения без страх от репресии.

За да се гарантира, че организацията отговаря на тези изисквания, е препоръчително да се избере специален софтуер за специфичен софтуер за канала за подаване на сигнали за нередности. Тези инструменти гарантират важни аспекти като поверителността на информаторите и позволяват анонимно докладване.

Заключение

Фигурата на лицето, което подава сигнал за нередности, е от съществено значение за осигуряване на почтеност и прозрачност в организациите. Тяхната правна защита е основна част от създаването на среда, в която хората се чувстват сигурни, че могат да съобщават за нередности.

Свързани теми

доклад на Trusty за подаване на сигнали за нередности

Безплатно за Trusty
Софтуер за подаване на сигнали за нередности

Надеждно спазване на Директивата на ЕС за сигнализиране на нередности и на законодателството на САЩ за сигнализиране на нередности.

Незабавно. Застраховка. Неусложнен.


ПОЛУЧАВАЙТЕ Trusty безплатно!

Можете също така да се регистрирате в Trusty директно чрез WordPress:

гореща линия за подаване на сигнали за нередности в WordPress